Bước 1: Truy cập vào trang www.huyenco.com.vn

Bước 2:  Chọn sản phẩm Quý khách muốn mua

Bước 3: Nhấn vào nút Thêm vào giỏ để thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc nhấn nút Mua ngay để mua ngay sản phẩm

– Nhấn nút Thêm vào giỏ, sản phẩm của quý khách sẽ được thêm vào giỏ hàng

– Quý khách tiếp tục chọn các sản phẩm muốn mua, sau đó nhấn vào Nút THANH TOÁN trên giỏ hàng, hoặc nút MUA NGAY ở trên sản phẩm để tiến hành thanh toán

Bước 4: Điền chính xác thông tin để tiến hành thanh toán